Untitled Page

Tenis

Tenis temel motorik özelliklerin geliştirilmesi için uygulanan antrenmanların vazgeçilmez bir bölümünü oluşturur. Sportif başarının temelinde temel motorik özelliklerin geliştirilmesi ön şartlardan birisidir.

Yapılan çalışmalarda bireyin fiziksel gelişimi açısından önem taşıyan, el-göz koordinasyonu, atma-tutma, sıçrama, dengede durma becerilerinin gelişimi için başlangıç ve performans düzeyinde çalışmalar yapmak; bireyin sosyalleşmesi, özgüven, moral ve iradenin artması, iletişim becerilerinin gelişimini sağlamaktadır.